cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Allmänna Reklamationsnämnden eller ARN ger sig också på privata hemsidor som säljer varor och tjänster har blivet allt mer vanligt för arn att granska, trots att lagen tydligt upptar att det är företag med organisationsnummer som enskilda firmor, Aktiebolag Handelsbolag med flera som upptar verksamhet. Även registrerade klubbar och föreningar kan bli granskade av arn vid anmälan. Men är det tillåtet? NEJ absolut inte. Har du som privatperson blivet attackerad av ARN. vilket torde vara omöjligt enligt rättstatus men förekommer anmäl till Justitiekanslern (JK) för myndighetsbrott .Tar JK inte upp din anmälan för prövning kan du gå till Justitieombudsmannen (JO). Du kan även stämma staten. Det kostar runt 1000-2000 kronor att stämma ARN.Betalning gör du till domstolen när du ansöker om stämning, privat eller genom ombud. ARN anlitar oftast juridikstuderande eller nyutbildade med eller utan Jur.kand.examen. Dessa personer, av egen erfarenhet är nitiska men ganska gröna! - De har ingen större erfarenhet när det börjar ”brännas” i rättssalar och anledningen att de arbetar hos ARN är att få praktik och erfarenhet. ARN gör ingen egen analys på inkommande ärenden säger man och det anmälare framställt till ARN sant eller falskt görs ingen intern utredning av ARN! Redan här finns ett allvarligt rättsövergrepp anser många. Inte ovanligt att privatpersoner med hemsida hängs ut på ”Svartalistan” trots att det är vanliga (Svensson) privatpersoner utan organisation, eller anknytningar till näringsliv, men som tycker det är kul att sälja via egen hemsida vilket sker helt öppet med begränsningar till vad som är tillåtet utan vara företag enligt skatteverket! Jag gör ingen djupdykning här kring Skatteverkets begränsningar, men har du bara några få produkter du vill sälja på egen hemsida starta inte hobbyverksamhet, eller enskild firma. Det blir oftast besvär vid din deklaration, och aggressiva utredare på Skatteverket ser som mål att krångla med dig och år av utredningar om det vill sig illa. Det finns andra sätt att sälja. Jag vill inte här ge några namnexempel på annonsförsäljning men tänk på när du säljer att du måste uppge ditt personnummer, fullständigt namn via login/Bank ID. Stora annonssäljare på internet har kopplingar till Polis & Skatteverket som känner sig tvingade att rapportera viss försäljning. Köper/säljer du med pengar du inte kan redovisa finns här en potentiell risk Du hamnar hos olika myndigheter för granskning. Jag främjar inte brott på denna hemsida, men att köpa direkt från välkända hemsidor känns säkrare som struntar i vem du är, bara du betalar! Björn Wallander Jurist
Allmänna Reklamationsnämnden eller ARN ger sig också på privata hemsidor som säljer varor och tjänster har blivet allt mer vanligt för arn att granska, trots att lagen tydligt upptar att det är företag med organisationsnummer enskilda firmor, Aktiebolag med flera som upptar verksamhet. Även registrerade klubbar och föreningar kan bli granskade av arn vid anmälan. Men är det tillåtet? NEJ absolut inte. Konsumentköplagen 2022:260 Lagens tillämpningsområde 3 § Denna lag gäller vid köp av en vara som näringsidkare säljer till en konsument. Inte mellan privatpersoner eller motsvrande. Behandling av personuppgifter 9 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, anm. Det är därmed förbjudet enligt samma lagtext att utreda fysiska pesoner som säljer varor eller t jänster till privatpersoner. Har du en hemsida som privatperson och den innehåller leveransvillkor så anser arn att du är företagare även om du saknar organisationsnummer och är daglig tal, en vanlig “nisse”. Har du en hemsida som sticker ut, är påkostad och proffsigt utformad kan arn tro att du är företagare, är en balansgång då du vill tjäna pengar. Att Arns medarbetare är inga större snillen är rätt stelbenta vid bedömningar. Arn bryr sig överhuvetaget inte vad de får för svar, och lite av ett Gestapo attityd anser många klienter jag fått på mitt bord. Ett exempel var när en äldre person från Västerås köpte en ljudprodukt på nätet. Hens kompetens till att sköta nämnda var inte på topp, och utan att meddela problemet till säljaren skruvade hen bort lådan och öppnade produkten under garantitid och på samma gång försvann den utlovade garantin. Plomberingsskruven (färgade segillen) var brutna vilket framgick när säljaren fick produkten i retur. Ville köparen få felen åtgärdade fick hen betala för återställning vilket hen vägrade och produkten returnerades utan åtgärd till köparen. Säljaren gjorde helt rätt och har juridiken på sin sida då köparen helt sonika struntade i hemsidan och säljarens köpvillkor/försäljningsvillkor. Risken för varan 6 § Risken för varan går över på konsumenten när varan avlämnas. Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, står konsumenten risken för varan till dess den lämnas tillbaka. Om konsumenten står risken för varan, är han eller hon skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Jag ger här generella villkor När garantin inte gäller För att garantin inte ska gälla måste säljaren bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan eller tjänsten. anm. plomberingar var brutna. Du är till exempel ansvarig för fel på varan eller tjänsten om: 1.det har skett en olycka när du har fått varan (transportskada) 2.du har vanvårdat eller använt den på ett onormalt sätt (öppnat ljudprodukten) 3.du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar (läs ovan) Nedan kan vara bra att känna till! Gör anmälaren ett meningslöst hot om att anmäla till skatteverket kan anmälaren får än jobbiga problem. Anmälaren kan på begäran från skatteverket bli skyldig att redovisa var hen har fått pengar att köpa det hen köpt som ligger till grund för en anmälan. Kan anmälaren inte redovisa sina inkomster och köp riskerar hen att åka på en skattesmäll och i värsta fall om hen lämnat fel uppgifter i sin deklaration få upp 40% i straffavgift, ett oftast kännbart skattetillägg. Även om det finns underlag på inkomst för köpet kan det ändå bli jobbigt för anmälaren då alla uppgifter som finns hos ARN alltid är offentliga, och kanske inte så trevligt. Så att gå till ARN är inte bara en dålig affär utan också behäftat med stora r isker - för anmälaren! Bäst är som alltid att komma överens om en lösning med säljaren. Har anmälaren god likviditet är domstol en utväg men rättegångskostnader kan skena iväg till 100.000 eller mer är inget ovanligt! Det är sällan domstol dömer till fördel vid garantibrott för anmälaren och vad som här ovan nämnts. Så sannolikheten för brända pengar vid domstolsprocess för den som söker, måste anses vara extremt stort. Björn Wallander Jurist