Vilka risker man ska undvika och att alltid först kontakta expertis, en jurist. Generellt att inget längre är riskfritt men har man förberett sig har man minimerat riskerna betydligt. Stora företag som Klarna, Jula och flertalet försäkringsbolag som Moderna men även vissa banker - om det händer kan vara jobbiga för den enskilde. Bedrägerier kan vara skälen vilket oftat nyttjas för att avstå en skada av de mest skilda slag. Det konstateras att många ärenden med oseriösa bilhandlare alltid tycks vara på gång hos ARN. Men, som tidigare här framförts - Gå inte till ARN. Det tar minst 6 månader till beslut. Under den tiden kan ett bolag gått i konkurs. Det sällan också bilhandlare går på ARN:s beslut. Generellt vid bilaffärer belopp från 70 tusen upp till flera hundra tusen är domstolen tveklöst bästa stället att få rätt. Av erfarenhet är det ytterst sällan en bilhandlare stor som liten går segrande vid en rättegång. 2% har jag konstaterat via domstolsbeslut. Försiktighet Vid bilaffärer tar man alltid en stor risk vid köp eller hyra (Leasing) Klagar köparen hos handlaren vid nybilsaffär och slutar betala om köpare anser bilen är ett måndagsexemplar så kan handlaren via inkassobolag kräva hela beloppet, eller restbelopp i förtid. Läs därför kontraktet noga. Skriv aldrig på någon uppgörelse med bilhandlaren innan du har rådfrågat en jurist. Bilhandlare har låg status i rättssalar vilket framkommer när man läser dom/beslut. Störst risk kan vara att köpa bil hos mindre bilhandlare oftast med begränsade likvida medel och känsligare för svängningar i denna bransch. Med mindre avses omsättning under 100 miljoner. Minst risk är att gå till etablerade handlare med omsättning upp till miljarder. Det är inte säkert märkeshandlare är mer benägna till ersättning vid garantianspråk men har större kapacitet att klara en eventuell tvist hos domstolar utan att gå i konkurs, vilket är vanligt hos mindre bilhandlare oftast för att komma undan garantiersättningar. Välj därför märkeshandlare vid nybilsköp, eller begagnade bilar endast några år gammal. Oavsett, ta gärna med en bekant vid bilköp. Kan vara bra att ha som vittne om en bilaffär spårar ur, inte ovanligt trots allt! Björn Wallander Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Intro På denna sida kommer rådgivning och kritiska kommentarer lämnas inom kort. Vilka risker man inte skall ta utan att först kontakta expertis, en jurist. Generellt ska sägas är inget längre är riskfritt men har man förberett sig har man minimerat riskerna betydligt! Stora företag som Klarna, Jula och flertalet försäkringsbolag som Moderna - om det händer något är väldigt jobbiga. Bedrägerier/försök kan vara skälen vilket oftat nyttjas som skäl för att avstå en skada. Vid besök hos ARN:s hemsida konstaterades många ärenden med oseriösa bilhandlare tycks vara på gång. Men, som framfördes i förra hemsidan, gå inte till ARN! Det tar minst 6 månader till beslut. Under den tiden kan ett bolag gått i konkurs. Det sällan bilhandlare men även andra yrkeskategorier går på ARN:s beslut. Inte många vet att en bilhandlare vid konkurs själv utanför bolaget kan få betala en skada om det framkommer misstanke/bedrägeri vid ett köp! Generellt vid bilaffärer där det oftas är stora belopp från 70 tusen upp till flera hundra tusen är domstolen tveklöst bästa stället att få rätt. Av erfarenhet är det ytterst sällan en bilhandlare stor som liten går segrande vid en rättegång. 2% har jag konstaterat. Att gå till domstol med mindre belopp än 50 tusen kronor är meningslöst. Tar mer tid än det kostar. En stämningsansökan går oftast på några tusen men rättegångskostnader, vittnen, ombud kan sluta på åtskilliga hundra tusen beroende på omständigheter i ett mål. Försiktighet Främst vid bilaffärer tar man alltid en stor risk vid köp eller hyra (Leasing) Klagar man hos handlaren vid nybilsaffär och slutar betala om köpare anser bilen är ett måndagsexemplar så kan handlaren via inkassobolag kräva hela beloppet, eller restbelopp i förtid. Läs därför kontraktet noga. Skriv aldrig på någon uppgörelse med bilhandlaren innan du har rådfrågat en jurist. Bilhandlare har låg status i rättssalar vilket framkommer när man läser dom/beslut.