Utpressning genom ombud! - inte ovanligt av en nitisk advokat/jurist att skicka hotunderlag till svaranden, privat alternativ till företag. Går det så går det - men oftast blir det noll! Exempel kan vara när klient gett sitt juridiska ombud i uppdrag att söka inkassera ett visst belopp för vara eller tjänst som kan vara en tvist eller påhittat belopp kring en ersättning för något, oftast utan substans - går under olaga hot. Lagtexten nedan är tydlig. …att förmå någon att betala utan att ha rätt, kan vara brottsligt. Brotten regleras i brottsbalken (1962:700), BrB. Beroende på hur gärningsmannen agerar, om den lurar sitt offer eller om den hotar, kan det utgöra bedrägeri (BrB 9 kap 1 §) eller utpressning (BrB 9 kap 4 §). Upp till 2 års fängelse kan bli påföljden kan påföras båda parter, utpressaren om det är en advokat/jurist och den som gett uppdraget. Det kan omfatta tvist av levererad produkt altrnativt krav för viss ersättning som dröjsmål och försenad åtgärd och kostnader för biträde av jurist. Det finns givetvis många exempel när uppdragsgivaren förmår sitt juridiska ombud som ren hämnd att skrämma motparten med domstol, Kronofogde genom utmätning, Inkasso, etc. men det föreligger många juridiska hinder på vägen för att kunna verkställa sådan åtgärd. Oftast finns ett avtal/överenskommelse (vanligtvis skriftligt) i grunden som reglerar vad som överenskommits vid köp, ordertillfället. Vid köp av privatperson regleras köpet av dennes avtal och vid köp av företag i vissa fall köplagen alternativ konsumentköplagen. En privatperson har rätt att stifta egna avtal utan krav från myndigheter som går över köplagen. Köparen vid sådant avtal har därvidlag ingen rätt att ångra/häva ett köp om inget annat framgår i avtalstexten ej heller att återfå det han betalt. I det fall köparen blivet informerad det kan föreligga försening av utlovad leverans eller tjänst anses köparen accepterat nämnda och av den omständighet finns ingen ångerrätt vid privata köp. Köparen har ingen rätt att kräva ersättning vid försenad leverans då hen anses blivit informerad om förseningen löpande. Att chansa kan bli kostsamt hos domstol. Förlorar sökande får denne betala egna och ombudets kostnader och eventuella vittnen. Rättegångskostnader på hundratusen eller mer vid småbelopp är inget ovanligt. Sällan egen försäkring täcker in. Att göra upp utanför domstol den smartaste vägen om det inte är miljonbelopp och egen stadd kassa som klarar en förlust. Men ingen vill ändå skänka bort sina pengar. Hundraprocentiga underlag annars lägg ner! - brukar jag ge som råd till mina klienter. Dagens domstolar är inte så lättlurade som många inbillar sig att tro! Jag vill inte invagga klienter genom att tro att domstolar är lösningen på ett problem. Det blir oftast motsatsen vid klena underlag. Vid dom oavsett, blir du uthängd i olika register under 10 år Björn Wallander Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Besök gärna internetupplagan för mera tips.