Björn Wallander

Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Att allt fler bilhandlare blir anmälda hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är ett ökat bekymmer både för samhället och staten men främst den drabbade köparen. Mindre bilhandlare från 2-6 personer är enligt bolagsverket personer med utländskt bakgrund i något led. Om det har något samband med oseriösa bilaffärer är okänt. Därav inte sagt svenska bilhandlare skulle vara mer seriösa men antalet anmälningar ger tydliga indikeringar. Klassisk start för Bilhandlare att registrera en firma oftast AB (aktiebolag) eller HB (Handelsbolag) vilket ger bolagsägare visst skydd vid en eventuell senare konkurs, vilket är vanligt i denna bransch! Oseriösa bilhandlare handläggs ofta hos EBM (ekobrottsmyndigheten) Domstol, kan utfärda kännbara fängelsestraff och mångåriga näringsförbud. En vanlig missuppfattning att det är bolaget man äger som blir drabbat, inte bolagsägare är felaktigt. Ett bolag är en juridisk person i detta avseende och kan inte dömas i domstol normalt, endast fysisk person/ägare till bolaget. En eller flera. Det finns dock varianter som jag inte tar upp i detta specifika fall. Drivkraften till att sälja bilar är möjligheter till snabba pengar oftast på bekostnad av köpares brist på kunskap och naivitet vilket oftast också innefattar säljaren hos bilföretaget. Bilköpare ser sin drömbil - går i fällan! Hur startar man själva verksamheten? Ett bra startkapital behövs för lokal och inköp av många bilar. Under en miljon kronor är ovanligt. Det händer att banker ger lån till det nya bolaget, men inte ovanligt att pengar kommer från utlandet där svenska myndigheter har svårt att kontrollera och som blir startkapitalet i den nya verksamheten. Skall bilhandlaren verka trovärdig gäller det att skaffa sig bra referenser inför potentiella köpare. Det gäller att visa vinst från första dagen. En bra referens är att få utmärkelse från UC. (UC Står för bankernas upplysningscentral) UC registrerar anmärkningar men betygsätter företag med bra lönsamhet! Sant eller falskt får framtiden utvisa. De flesta bilhandlare har UC utnämningar på väggar i syfte att inge förtroende inför kunden. Men egentligen inget värt. UC loggan förekommer till och med vid bilens varudeklaration än märkligt, då köp ofta finansieras via krediter hos finansbolag! Många köpare går dock på säljarens strategi att verka trovärdig. Men efter att du betalt bilen och skrivet på kontraktet börjar oftast problemet - för köparen! Har du köpt en gör-det-själv-bil för 20.000 kronor har man alltid lagstadgad garanti men kan inte räkna med stora garantiarbeten vid händelse av fel vilket är vanligt. Här är det viktigt att kontrollera bilen före köp. Har bilen ingen varudeklaration, så köp inte bilen. Du tar en stor risk! Vid köp från 50- 70.000 >> kronor gäller andra regler. Från att varit 2 år ändrade staten till 3 år garanti år 2022. Med fog skall tilläggas! Konsumentköplagen är en bra försäkran mot oseriösa bilhandlare, Eller? Blir det fel är det bra att få felen dokumenterad via en diagnostik på Bilen. Finns enkla och pålitliga för Volvo, BMW, Audi , Mercedes med flera. Bitema och Jula säljer diagnostikinstrument med licensierad programvara från nämnda tillverkare. Lämnar du din bil till en auktoriserad verkstad blir det samma besked som eget diagnostikinstrument visar - oftast fler fel. Inte ovanligt att bilhandlaren mörkar en fulldiagnostik från en märkesverkstad, främst vid premiumbilar som BMW Audi har framkommit via KO. Bilhandlaren vill inte betala för att åtgärda fel bilen har. Klassiskt Bilhandlaren begär offert från verkstad men bara för att få åtgärdat ett visst fel inte de fel som framkommit vid Fulldiagnostiken. Bilhandlaren lämnar inte ut kopia till kunden på alla fel som framkommit hos märkesverkstadens diagnostik. Vanligt att bilhandlare köper in skräp och säljer skräp. Lätt för bilägaren att anlita annan auktoriserad verkstad för fulldiagnostik. Spara utskriften för användning i domstol och vid polisanmälan. Det blir då lätt att bevisa bilens fel som aldrig åtgärdats av bilhandlaren. Med dessa underlag blir bilhandlaren överbevisad och chanslös eftersom diagnostikverktyg sparar allt från första gången tester gjordes till senaste är ett mycket värdefullt verktyg för köparen. Om grundfelen kvarstår som när bilen hämtades ut uppstår allvarliga problem för bilhandlaren varpå bedrägeriförsök är uppenbara. Enligt konsumentköplagen är bilhandlaren chanslös både vid polisanmälan och domstol då det framstår som tydligt att målet för bilhandlaren är att undslippa reparera den sålda bilen genom bedrägeri och brott mot lagstadgade regler. Lagstadgade regler Polisens hemsida förtydligar vad genom följande text. Bedrägeri - lagar och fakta Bedrägeri innebär att en gärningsperson (Bilhandlaren i ovan exempel.) lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad (Bilköparen) För bedrägeri är straffet Brottsbalk (1962:700) t.o.m. SFS 2022:1519 fängelse i högst två år. Som jurist rekommenderar jag att INTE gå till ARN. Inte många handlare går på nämndas beslut och meningslöst. Ta fram alla underlag du har, om du har vittne, inspelade telefonsamtal m.m. Anmälan kan ske via telefon, på lokal polisstation, via post, på polisens hemsida. Det kostar dig inte en krona! Tar Polisen inte upp din anmälan anlitar du Advokat/jurist som upprättar stämningsansökan under enskilt åtal till domstolen. Då blir ditt ombud åklagare kan man säga, men alltid domstolen som utfärdar beslut/dom. Vid enskilt åtal kan du som drabbad yrka att domstolen utfärdar näringsförbud då du känner dig kränkt och lurad. Är du äldre blir det extra svårt för bilhandlaren att komma undan sitt ansvar. Mer information finns på polisens hemsida länk: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/ Här kan du läsa om bilhandlarna som grundlurar bilköpare änk: https://www.aftonbladet.se/bil/a/pW0pA1/bilhandlarna-du-ska-undvika-som-ar-med-pa-svarta-listan Tveka aldrig att polisanmäla oseriösa bilhandlare. Oftast har man satt i system att lura äldre som unga köpare.
Att allt fler bilhandlare blir anmälda hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är ett ökat bekymmer både för samhället och staten men främst den drabbade köparen. Mindre bilhandlare från 2-6 personer är enligt bolagsverket personer med utländskt bakgrund i något led. Om det har något samband med oseriösa bilaffärer är okänt. Därav inte sagt svenska bilhandlare skulle vara mer seriösa men antalet anmälningar ger tydliga indikeringar. Klassisk start för Bilhandlare att registrera en firma oftast AB (aktiebolag) eller HB (Handelsbolag) vilket ger bolagsägare visst skydd vid en eventuell senare konkurs, vilket är vanligt i denna bransch! Oseriösa bilhandlare handläggs ofta hos EBM (ekobrottsmyndigheten) Domstol, kan utfärda kännbara fängelsestraff och mångåriga näringsförbud. En vanlig missuppfattning att det är bolaget man äger som blir drabbat, inte bolagsägare är felaktigt. Ett bolag är en juridisk person i detta avseende och kan inte dömas i domstol normalt, endast fysisk person/ägare till bolaget. En eller flera. Det finns dock varianter som jag inte tar upp i detta specifika fall. Drivkraften till att sälja bilar är möjligheter till snabba pengar oftast på bekostnad av köpares brist på kunskap och naivitet vilket oftast också innefattar säljaren hos bilföretaget. Bilköpare ser sin drömbil - går i fällan! Hur startar man själva verksamheten? Ett bra startkapital behövs för lokal och inköp av många bilar. Under en miljon kronor är ovanligt. Det händer att banker ger lån till det nya bolaget, men inte ovanligt att pengar kommer från utlandet där svenska myndigheter har svårt att kontrollera och som blir startkapitalet i den nya verksamheten. Skall bilhandlaren verka trovärdig gäller det att skaffa sig bra referenser inför potentiella köpare. Det gäller att visa vinst från första dagen. En bra referens är att få utmärkelse från UC. (UC Står för bankernas upplysningscentral) UC registrerar anmärkningar men betygsätter företag med bra lönsamhet! Sant eller falskt får framtiden utvisa. De flesta bilhandlare har UC utnämningar på väggar i syfte att inge förtroende inför kunden. Men egentligen inget värt. UC loggan förekommer till och med vid bilens varudeklaration än märkligt, då köp ofta finansieras via krediter hos finansbolag! Många köpare går dock på säljarens strategi att verka trovärdig. Men efter att du betalt bilen och skrivet på kontraktet börjar oftast problemet - för köparen! Har du köpt en gör-det-själv-bil för 20.000 kronor har man alltid lagstadgad garanti men kan inte räkna med stora garantiarbeten vid händelse av fel vilket är vanligt. Här är det viktigt att kontrollera bilen före köp. Har bilen ingen varudeklaration, så köp inte bilen. Du tar en stor risk! Vid köp från 50- 70.000 >> kronor gäller andra regler. Från att varit 2 år ändrade staten till 3 år garanti år 2022. Med fog skall tilläggas! Konsumentköplagen är en bra försäkran mot oseriösa bilhandlare, Eller? Blir det fel är det bra att få felen dokumenterad via en diagnostik på Bilen. Finns enkla och pålitliga för Volvo, BMW, Audi , Mercedes med flera. Bitema och Jula säljer diagnostikinstrument med licensierad programvara från nämnda tillverkare. Lämnar du din bil till en auktoriserad verkstad blir det samma besked som eget diagnostikinstrument visar - oftast fler fel. Inte ovanligt att bilhandlaren mörkar en fulldiagnostik från en märkesverkstad, främst vid premiumbilar som BMW Audi har framkommit via KO. Bilhandlaren vill inte betala för att åtgärda fel bilen har. Klassiskt Bilhandlaren begär offert från verkstad men bara för att få åtgärdat ett visst fel inte de fel som framkommit vid Fulldiagnostiken. Bilhandlaren lämnar inte ut kopia till kunden på alla fel som framkommit hos märkesverkstadens diagnostik. Vanligt att bilhandlare köper in skräp och säljer skräp. Lätt för bilägaren att anlita annan auktoriserad verkstad för fulldiagnostik. Spara utskriften för användning i domstol och vid polisanmälan. Det blir då lätt att bevisa bilens fel som aldrig åtgärdats av bilhandlaren. Med dessa underlag blir bilhandlaren överbevisad och chanslös eftersom diagnostikverktyg sparar allt från första gången tester gjordes till senaste är ett mycket värdefullt verktyg för köparen. Om grundfelen kvarstår som när bilen hämtades ut uppstår allvarliga problem för bilhandlaren varpå bedrägeriförsök är uppenbara. Enligt konsumentköplagen är bilhandlaren chanslös både vid polisanmälan och domstol då det framstår som tydligt att målet för bilhandlaren är att undslippa reparera den sålda bilen genom bedrägeri och brott mot lagstadgade regler. Lagstadgade regler Polisens hemsida förtydligar vad genom följande text. Bedrägeri - lagar och fakta Bedrägeri innebär att en gärningsperson (Bilhandlaren i ovan exempel.) lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad (Bilköparen) För bedrägeri är straffet Brottsbalk (1962:700) t.o.m. SFS 2022:1519 fängelse i högst två år. Som jurist rekommenderar jag att INTE gå till ARN. Inte många handlare går på nämndas beslut och meningslöst. Ta fram alla underlag du har, om du har vittne, inspelade telefonsamtal m.m. Anmälan kan ske via telefon, på lokal polisstation, via post, på polisens hemsida. Det kostar dig inte en krona! Tar Polisen inte upp din anmälan anlitar du Advokat/jurist som upprättar stämningsansökan under enskilt åtal till domstolen. Då blir ditt ombud åklagare kan man säga, men alltid domstolen som utfärdar beslut/dom. Vid enskilt åtal kan du som drabbad yrka att domstolen utfärdar näringsförbud då du känner dig kränkt och lurad. Är du äldre blir det extra svårt för bilhandlaren att komma undan sitt ansvar. Mer information finns på polisens hemsida länk: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar- och-fakta-om-brott/ Här kan du läsa om bilhandlarna som grundlurar bilköpare änk: https://www.aftonbladet.se/bil/a/pW0pA1/bilhandlarna du ska undvika som är med på svarta listan Tveka aldrig att polisanmäla oseriösa bilhandlare. Oftast har man satt i system att lura äldre som unga köpare.