Oberoende bra eller dåligt! I bland kan det både för jurister och advokater vara en balansgång hur oberoende man egentligen bör vara sin klient! Själv har jag och åtskilliga kollegor felaktigt förknippats vara part i en firma en hemsida eller till och med vara den samma! Blir man för engagerad kan motparten lätt få den uppfattningen. Finns dock advokater och jurister som sitter med i ett bolag styrelse trots risken för jäv. “Att finnas men inte synas” var gamle finansmannen Marcus Wallenbergs ledord som förde med sig både gott och ont. Men han hade onekligen råd och ville leva i skuggan av anonymitet. Vill en kund ha vårt biträde får denne fylla i ett engagemangs underlag där våra organisatoriska uppgifter framkommer - för denna hemsidas säkerhet, då det förekommit att oseriösa använt hemsidan och namn som påhittat referensunderlag. Jurister är inte lika skyddade i dagens Sverige som i början på tjugohundratalet! Björn Wallander Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Oberoende bra eller dåligt! I bland kan det både för jurister och advokater vara en balansgång hur oberoende man egentligen bör vara sin klient! Själv har jag och åtskilliga kollegor felaktigt förknippats vara part i en firma en hemsida eller till och med vara den samma! Blir man för engagerad kan motparten lätt få den uppfattningen. Finns dock advokater och jurister som sitter med i ett bolag styrelse trots risken för jäv. “Att finnas men inte synas” var gamle finansmannen Marcus Wallenbergs ledord som förde med sig både gott och ont. Men han hade onekligen råd och ville leva i skuggan av anonymitet. Vill en kund ha vårt biträde får denne fylla i ett engagemangs underlag där våra organisatoriska uppgifter framkommer - för denna hemsidas säkerhet, då det förekommit att oseriösa använt hemsidan och namn som påhittat referensunderlag. Jurister är inte lika skyddade i dagens Sverige som i början på tjugohundratalet! Björn Wallander Jurist