Många frågar om person bakom en hemsida är hemsidas juridiska ägare? Det är sällan så är fallet! Eller Nja! Privatpersoner skyddas genom GDPR och alla uppgifter vid sökning är skyddade uppgifter och av den anledningen vill kanske en VD eller utsatta personer vara anonyma. En hemsida (domän) som ägs av företag med organisationsnummer blir inte skyddade på samma sätt. Den privata Domänägaren förblir anonym och får sitt eget namn skyddat då hen själv äger sin hemsida. (domän) Hyra, eller låna annans domän är vanligt förekommande kanske också av kostnadsskäl. Det är alltså sällan en domänägare är samma person som har en hemsida oavsett namn vilket också är vanligt vid e-postadresser. Främsta anledningen kan vara avundsjuka, nyfikenhet och kanske hackers. Alla webhotell som hyr ut sina plattformar skyddar sina användare och får inte lämna ut uppgifter enligt lag GDPR och det råder stark sekretess. Bahnhof är en av flera som inte lämnar ut uppgifter ens till myndigheter i något avseende. Det kanske borde vara så hos alla register, men en lagändring tycks vara på gång. Koder och lösenord När du blivet godkänd av webhotellet och betalt startkostnaden vars avgiften beroende på vilket tjänst du önskat så får du ett användarnamn och lösenord du själv väljer. Båda är viktiga att spara på ett säkert ställe, som inte är i dator, mobil eller i utskriven form, helst hos någon annan, släkt eller hos pålitlig vän. Val av Webhotell är viktigt. Mindre webhotell kan vara en risk, men också stora! Du kan aldrig lita 100% på personalen hos ett webhotell. Var försiktig med allt för känsliga uppgifter via e-posten eller webbmailen som ingår i ditt webbhotellspaket. Det kan vara värdefullt ibland att blanda vanligt e-postkonto med webbmail när en affär eller annat, håller på att spåra ur! Väldigt stora webhotell är utan tvekan säkrast att anlita och för stora för att trotsa lagen om GDPR, nästan lika säkert som ett kassavalv för otillbörliga att ta del utav. Måste man ha tillstånd för att ha en hemsida? Nej absolut inte och går bland annat under Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) en grundlag i Sverige. Man har dock inte rätt till att säga vad man vill på egen hemsida och om andra, även om det säkert är frestande på grund av stor spridning en hemsida har - avråder jag starkt till vilket kan få oanade konsekvenser för dem som trotsar. Måste man har organiserat företag för att sälja på internet? Nej! De som säljer har oftast organisationsnummer ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma om man har stor omsättning. Men det finns inga juridiska krav om du är privatperson i eller utanför Sverige då normalt om det är företag redovisas eventuella skatter i sitt hemland men det finns dock som vanligt varianter. Maxgränsen i Sverige för privatpersoner är 80 000 kronor men ovanpå detta belopp bör du kontakta Skatteverket som kanske anser du är hobbyföretag. Tjänar du 22.208 kronor behöver du inte betala skatt överhuvetaget. Men det finns många undantag om du tjänar större belopp. Skatt är på vinsten inte på omsättningen vilket många blandar ihop och om det finns någon vinst? Är du över 65 betalar du obetydliga skatter och avgifter i jämförelse. Kontakta Skatteverket för info. Är man skyldig att ge kvitto på det man säljer som privatperson Egentligen inte! - En gyllene regel som privatperson när du göra affärer, inte bara på Internet är att till varje pris undvika att göra affärer med bolag i alla former. Men också äldre personer! Det kan låta som diskriminering men i affärsvärlden vill ingen förlora pengar. Det finns givetvis som alltid undantag. En 85 årig person kan vara smartare än en tjugofemåring och oftast ha pengar på banken om säljaren har tur! - Man bör dock komma ihåg att det inte är många äldre som behärskar en dator, och då dyker många problem upp! Bolag lever dock i en annan värld och har som krav när du säljer du måste lämna kvitto/faktura med moms. Det har ingen betydelse vad du svarar - och du som privatperson blir genast misstänkt som fifflare! En del företagare antar fiskala attityder, och hotar med att anmäla dig och din hemsida till Skatteverket domstol - ja till och med till polisen? - oftast utan framgång och mera av hat och skrämskott! Gå inte på dessa hot! Låt dem som hotar gå till polis eller domstol. Amälaren kommer bli ruinerad av rättegångskostnader. Genom åren har jag haft många som försökt utan framgång hos myndigheter. Senaste ärendet tog 12 minuter för polisen att skriva av. Det handlade om köp på internetsajt där köparen försökte bluffa sig till ett återköp trots det inte var något fel på varan. Företagare som anlitar advokat och försöker pressa dig på pengar lever farligt. Advokatsamfundet utesluter hellre än gärna medlemmar som trotsar regelsystemet. Efter 3-4 anmälningar blir advokaten utesluten och kan få betala böter upp till 50.000 kronor. Så får du ett obefogat hot, bestrid genast och anmäl till hans förbund direkt! Skicka en kopia till din egen advokat/jurist och undvik egna förnyade kontakter. Att skrämma en privatperson med domstol är ett klassiskt sätt för advokater till utpressning men ger sällan framgång. (läs brännvinsadvokat) Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år. Brottet består i att någon genom skenunderlag försöker förmå dig som privatperson att göra något under hot är synnerligen allvarligt. Undvik privata affärer med företagare. Veckor av förklaringar, klagar på allt bara för att visa sin attityd mot dig, kanske via advokat, hot och i slutändan behöver du läkarvård av ren utmattning - är hårda ord men med lång erfareneter avstå är mitt tips. Bästa köparen är privatpersoner - den så kallade normalsvensson. När du känner dig hotat - hårddskar? Att spara känslig information på hårddisk är bland det osmartaste du kan ta dig för om det börjar osa “katt”! Du kan aldrig omformattera en hårdisk totalt för att dölja gammal information hur du än försöker. Det finns specialprogramvara som raderar, men också som återställer det du vill dölja. Vi främjar inte brott på denna hemsida. De flesta med lite datakunskap vet det redan om de känner sig manade. Jag kan därvidlag inte i detalj ge råd.. Men elementära tipps att man alltid bör ha några oanvända och fabriksnya hårddiskar på lager. Även om det tar emot, spara inte de gamla. Är det mekaniska hårddiskar, plocka isär så du kommer åt skivorna. Klipp isär i smulor och kasta på sopförbränning. Är det SSD klipp isär internminnen. Kastar du hårddiskar direkt på soptippen finns alltid risk att någon kan komma åt oönskade filer. Men spara först alla viktiga filer från den gamla hårddisken och kopiera över till den nya. Lös hårdisk vid sidan om den inbyggda ger bättre skydd för dig. Med ny C: hårddisk installerar du om OS. Det du vill spara på nya hårddisken kopierar du över från gamla till nya men bara det du sparat från den gamla. Utförliga instruktioner hittar man som vanligt via YouTube. Avslutningsvis denna del. Är du minsta okunnig. Det är inte riskfritt! - Lej någon expert gärna en privatperson eller hackers du känner så får du det proffsigt utfört. Undvik dataföretag då de oavsiktligt kan ha sparat de filer du önskat ta bort! Bäst är som vanligt sin egen dräng! Känner du dig hotad ? av en illvillig advokat som ovan nämnts, brännvinsadvokat (Brännvinsadvokat, en nedsättande benämning på en oskicklig eller oärlig advokat med många anmälningar hos Advokatsamfundet m.m. Med kollegor har vi genom åren knäckt de flesta skumma advokater, också dem som lejt dessa med höga böter och skadestånd. Flertal sitter/suttit i svenska fängelser. Björn Wallander Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Många frågar om person bakom en hemsida är hemsidas juridiska ägare? - det är mycket sällan så är fallet. Privatpersoner skyddas genom GDPR och alla uppgifter vid sökning är skyddade uppgifter och av den anledningen vill kanske en VD eller utsatta personer vara anonyma. En hemsida (domän) som ägs av företag med organisationsnummer blir inte skyddade på samma sätt. Den privata Domänägaren förblir anonym och får sitt eget namn skyddat då hen själv äger sin hemsida. (domän) Hyra, eller låna annans domän är vanligt förekommande kanske också av kostnadsskäl. Det är alltså sällan en domänägare är samma person som har en hemsida oavsett namn vilket också är vanligt vid e-postadresser. Främsta anledningen kan vara avundsjuka, nyfikenhet och kanske hackers. Alla webhotell som hyr ut sina plattformar skyddar sina användare och får inte lämna ut uppgifter enligt lag GDPR och det råder stark sekretess. Bahnhof är en av flera som inte lämnar ut uppgifter ens till myndigheter i något avseende. Det kanske borde vara så hos alla register, men en lagändring tycks vara på gång. Koder och lösenord När du blivet godkänd av webhotellet och betalt startkostnaden vars avgiften beroende på vilket tjänst du önskat så får du ett användarnamn och lösenord du själv väljer. Båda är viktiga att spara på ett säkert ställe, som inte är i dator, mobil eller i utskriven form, helst hos någon annan, släkt eller hos pålitlig vän. Val av Webhotell är viktigt. Mindre webhotell kan vara en risk, men också stora! Du kan aldrig lita 100% på personalen hos ett webhotell. Var försiktig med allt för känsliga uppgifter via e-posten eller webbmailen som ingår i ditt webbhotellspaket. Det kan vara värdefullt ibland att blanda vanligt e-postkonto med webbmail när en affär eller annat, håller på att spåra ur! Väldigt stora webhotell är utan tvekan säkrast att anlita och för stora för att trotsa lagen om GDPR, nästan lika säkert som ett kassavalv för otillbörliga att ta del utav. Måste man ha tillstånd för att ha en hemsida? - nej absolut inte och går bland annat under Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) en grundlag i Sverige. Man har dock inte rätt till att säga vad man vill på egen hemsida och om andra, även om det säkert är frestande på grund av stor spridning en hemsida har - avråder jag starkt till vilket kan få oanade konsekvenser för dem som trotsar. Måste man har organiserat företag för att sälja på internet? - nej! De flesta som säljer har oftast ett organisationsnummer ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma om man har stor omsättning. Men det finns inga juridiska krav om du är privatperson eller representerar ett företag utanför Sverige då detta företag redovisar eventuella skatter i sitt hemland det finns dock som vanligt varianter. Maxgränsen i Sverige för privatpersoner är 80 000 kronor men ovanpå detta belopp bör du kontakta Skatteverket som kanske anser du är hobbyföretag. Tjänar du 22.208 kronor behöver du inte betala skatt överhuvetaget. Men det finns många undantag om du tjänar större belopp. Skatt är på vinsten inte på omsättningen vilket många blandar ihop och om det finns någon vinst? Är du över 65 betalar du obetydliga skatter och avgifter i jämförelse. Kontakta Skatteverket för info. Är man skyldig att ge kvitto på det man säljer som privatperson Egentligen inte! - En gyllene regel som privatperson när du göra affärer, inte bara på Internet är att till varje pris undvik att göra affärer med bolag i alla former. Men också äldre personer! Det kan låta som diskriminering men i affärsvärlden vill ingen förlora pengar. Det finns givetvis som alltid undantag. En 85 årig person kan vara smartare än en tjugofemåring! Bolag lever dock i en annan värld och har som krav när du säljer måste lämna kvitto/faktura med moms. Det har ingen betydelse vad du svarar! Och du som privatperson blir misstänkt som fifflare. En del företagare antar fiskala attityder, och en del hotar med att anmäla dig och din hemsida till Skatteverket domstol ja till och med till polisen? - oftast utan framgång och mera utgörs av hat eller skrämskott! Gå inte på dessa hot. Låt dem som hotar gå till polis eller domstol. Amälaren kommer bli ruinerad av rättegångskostnader. Genom åren har jag haft många som försökt utan framgång hos någon myndighet som därtill har fullt att göra med våldsbrott. Senast ärendet tog 12 minuter för polisen att skriva av. Det handlade om ett köp på en internetsajt där köparen försökte bluffa sig till ett återköp trots det inte var något fel på varan. Företagare som anlitar advokat och försöker pressa dig på pengar lever farligt. Advokatsamfundet utesluter hellre än gärna medlemmar som trotsar regelsystemet. Efter 3-4 anmälningar blir hen utesluten och kan få betala böter upp till 50.000 kronor. Så får du ett obefogat hot, bestrid genast och anmäl till hans förbund direkt. Skicka en kopia till din egen advokat/jurist och undvik egna förnyade kontakter. Att skrämma en privatperson med domstol är ett klassiskt sätt för advokater till utpressning men ger sällan framgång. Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år. Brottet består i att någon genom skenunderlag försöker förmå dig som privatperson att göra något under hot är synnerligen allvarligt. Undvik privata affärer med företagare. Ett tips är att alltid först kontrollera om hen finns hos (bolagsverket.se) (allabolag.se) med flera. Även om hen köper utanför sitt bolag kommer hen hantera köp som om det vore via hens bolag som gör affären med dig! Det finns undantag men gör inga affärer om du inte känner till vem som kontaktat dig. Veckor av förklaringar, klagar på allt bara för att visa sin attityd mot dig, kanske via advokat, hot och i slutändan behöver du läkarvård av ren utmattning - är hårda ord men med lång erfareneter av många “företagsdårar” - avstå är mitt tips. Bästa köparen är privatpersoner - normalsvensson. När du känner dig hotat - hårddskar? Att spara känslig information på hårddisk är bland det osmartaste du kan ta dig för om det börjar osa “katt”! Du kan aldrig omformattera en hårdisk totalt för att dölja gammal information hur du än försöker. Det finns specialprogramvara som raderar, men också som återställer det du vill dölja. Vi främjar inte brott på denna hemsida. De flesta med lite datakunskap vet det redan om de känner sig manade. Jag kan därvidlag inte i detalj ge råd.. Men elementära tipps att man alltid ska ha några oanvända och fabriksnya hårddiskar på lager. Även om det tar emot, spara inte de gamla. Är det mekaniska hårddiskar, plocka isär så du kommer åt skivorna. Klipp isär i smulor och kasta sedan allt på sopförbränning. Är det SSD klipp isär internminnen. Kastar du hårddiskar direkt på soptippen finns alltid risk att någon kan komma åt oönskade filer. Men spara först alla viktiga filer från den gamla hårddisken och kopiera över till den nya. Lös hårdisk vid sidan om den inbyggda ger bättre skydd för dig. Med ny C: hårddisk installerar du om OS. Det du vill spara på nya hårddisken kopierar du över från gamla till nya men bara det du sparat från den gamla. Utförliga instruktioner hittar man som vanligt via YouTube. Avslutningsvis denna del. Är du minsta okunnig. Det är inte riskfritt. Lej någon expert gärna en privatperson eller hackers du känner så får du det proffsigt utfört. Undvik dataföretag då de kan oavsiktligt ha sparat de filer du önskat ta bort! Bäst är som vanligt sin egen dräng! Känner du dig hotad ? av en illvillig advokat även kallad Brännvinsadvokat (Brännvinsadvokat, en nedsättande benämning på en oskicklig eller oärlig advokat med många anmälningar hos Advokatsamfundet m.m. Med kollegor har vi genom åren knäckt de flesta skumma advokater, också dem som lejt dessa med höga böter och skadestånd. Flertal sitter/suttit i svenska fängelser. Björn Wallander Jurist