cum lex cursum suum
Made by Zara Power
Är Banker Finansbolag förtäckta Rufflare och en Samhällsfara? Svaret är Oftast - men inte alltid! Har du som privatperson eller företag kommit i kläm med banker, möts du ofta av oförstående bankindivider, oftast utan social kunskap. Har du en svacka i ekonomin blir du omedelbart hotad med inkasso, Kronofogden eller domstol trots att kanske bara om en tillfällighet. Det är förstående att de som lånar ut pengar banker eller andra vill ha dem tillbaka och gärna lite ränta som tack för hjälpen. Men det finns också i dagligt tal rötägg, oftast storbanker. Med dagens miljardförtjänster och ökade ränteinkomster via staten kanske man inte borde vara så gniden många de facto är! - Ja vad skall banker ha alla miljarder man nu tjänar extra på höga ränteintäkter när ingen i onödan tar nya lån, bolån med ränta på upptill 7-10% >> Egentligen förlorar man på det man tror man tjänar när kunderna blir allt färre. Ställs frågan till en bankdirektör? - blir svaret oftast för att täcka stora kreditförluster men kanske inte ett helt ärligt svar! Trustpilot, en sajt oftast privatpersoner använder för att recensera någon man både är nöjd och missnöjd med! Här ligger de flesta storbanker på botten betyg av sina kunder vilket kan uppfattas som förvånansvärt med avseende bankers senaste tidens räntevinster! Att bank och finansbolag har duktiga medarbetare också vid kontakt med sina kunder kan vara direkt avgörande för nämndas existens och trovärdighet. Så den andra sidan när banker ställer sig på tvären, och du möts av en fiskal individ - hos bankens kundtjänst! eller vad man nu ska kalla det? Att erbjuda kunder vid avbetalningsköp en högre kredit än vad ett objekt kostar är inte tillrådligt av bank/Finansbolag. Syftet är förstås för banken att tjäna mer ränta samtidigt som banken sätter låntagaren i högre skuld - är inte tillåtet. Rubriceringen blir vårdslös kredithantering men också bedrägeri då banken lurar låntagaren att ingå avtal hen inte önskat. Banken har försvarat med att ”du får lite extra pengar att använda” Det är dock alltid låntagaren som söker kredit, inte banken åt kund! Här följer strikta normer för att inte utsätta konsumenten för skuldbörda hen inte klarar av att återbetala med ränta upptill 25% >>! Når nämnda ärenden domstolar förlorar banken nästan alltid men det kan också bli problem om låntagaren anmäler banken för bedrägeri genom polisanmälan - För banken! Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet 1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. Internetbedrägeri omfattas även vid lån, om inte låntagaren besöker banken fysiskt. Summerar jag ärenden under åren, är det ytterst ovanligt att kreditgivare klarat sig helskinnade vid domstolsärende. De flesta banker inser numera att det kan bli både kostsamt och svårhanterligt och väljer uppgörelse med kunden i första ledet. Vågar man anmäla en bank - som har Mycket pengar är ingen ovanlig fråga jag får! Det kostar bara 1.000 2.000 kronor att stämma en bank. Det är domstolen som avgör och har du alla underlag i ordning och en erfaren jurist/advokat kan du inte misslyckas. Vill du slippa allt är en polisanmälan bäst. Då sköter en åklagare allt, men det kan ta längre tid. En bank som blivet polisanmäld får det jobbigare då civilrättslig anmälan nu blir brottmål. Den som är ansvarige för banken kan bli dömd till oftast höga böter och fängelse upp till 2 år. Så har du rättskydd hos din hemförsäkran, eller företagsförsäkring som täcker rättskydd- Stäm banken. Med facit i handen är det synnerligen ovanligt vi förlorar hos domstolar mot Bank eller finansbolag. Björn Wallander Jurist
Allmänna Reklamationsnämnden eller ARN ger sig också på privata hemsidor som säljer varor och tjänster har blivet allt mer vanligt för arn att granska, trots att lagen tydligt upptar att det är företag med organisationsnummer enskilda firmor, Aktiebolag med flera som upptar verksamhet. Även registrerade klubbar och föreningar kan bli granskade av arn vid anmälan. Men är det tillåtet? NEJ absolut inte. Konsumentköplagen 2022:260 Lagens tillämpningsområde 3 § Denna lag gäller vid köp av en vara som näringsidkare säljer till en konsument. Inte mellan privatpersoner eller motsvrande. Behandling av personuppgifter 9 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, anm. Det är därmed förbjudet enligt samma lagtext att utreda fysiska pesoner som säljer varor eller t jänster till privatpersoner. Har du en hemsida som privatperson och den innehåller leveransvillkor så anser arn att du är företagare även om du saknar organisationsnummer och är daglig tal, en vanlig “nisse”. Har du en hemsida som sticker ut, är påkostad och proffsigt utformad kan arn tro att du är företagare, är en balansgång då du vill tjäna pengar. Att Arns medarbetare är inga större snillen är rätt stelbenta vid bedömningar. Arn bryr sig överhuvetaget inte vad de får för svar, och lite av ett Gestapo attityd anser många klienter jag fått på mitt bord. Ett exempel var när en äldre person från Västerås köpte en ljudprodukt på nätet. Hens kompetens till att sköta nämnda var inte på topp, och utan att meddela problemet till säljaren skruvade hen bort lådan och öppnade produkten under garantitid och på samma gång försvann den utlovade garantin. Plomberingsskruven (färgade segillen) var brutna vilket framgick när säljaren fick produkten i retur. Ville köparen få felen åtgärdade fick hen betala för återställning vilket hen vägrade och produkten returnerades utan åtgärd till köparen. Säljaren gjorde helt rätt och har juridiken på sin sida då köparen helt sonika struntade i hemsidan och säljarens köpvillkor/försäljningsvillkor. Risken för varan 6 § Risken för varan går över på konsumenten när varan avlämnas. Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, står konsumenten risken för varan till dess den lämnas tillbaka. Om konsumenten står risken för varan, är han eller hon skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Jag ger här generella villkor När garantin inte gäller För att garantin inte ska gälla måste säljaren bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan eller tjänsten. anm. plomberingar var brutna. Du är till exempel ansvarig för fel på varan eller tjänsten om: 1.det har skett en olycka när du har fått varan (transportskada) 2.du har vanvårdat eller använt den på ett onormalt sätt (öppnat ljudprodukten) 3.du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar (läs ovan) Nedan kan vara bra att känna till! Gör anmälaren ett meningslöst hot om att anmäla till skatteverket kan anmälaren får än jobbiga problem. Anmälaren kan på begäran från skatteverket bli skyldig att redovisa var hen har fått pengar att köpa det hen köpt som ligger till grund för en anmälan. Kan anmälaren inte redovisa sina inkomster och köp riskerar hen att åka på en skattesmäll och i värsta fall om hen lämnat fel uppgifter i sin deklaration få upp 40% i straffavgift, ett oftast kännbart skattetillägg. Även om det finns underlag på inkomst för köpet kan det ändå bli jobbigt för anmälaren då alla uppgifter som finns hos ARN alltid är offentliga, och kanske inte så trevligt. Så att gå till ARN är inte bara en dålig affär utan också behäftat med stora r isker - för anmälaren! Bäst är som alltid att komma överens om en lösning med säljaren. Har anmälaren god likviditet är domstol en utväg men rättegångskostnader kan skena iväg till 100.000 eller mer är inget ovanligt! Det är sällan domstol dömer till fördel vid garantibrott för anmälaren och vad som här ovan nämnts. Så sannolikheten för brända pengar vid domstolsprocess för den som söker, måste anses vara extremt stort. Björn Wallander Jurist